no

Call for entries

Do 10. ročníka medzinárodného festivalu animácie Fest Anča (29.6.-2.7. v Žiline) môžu byť prihlásené len filmy vytvorené po 1. januári 2015. Do predvýberu zaradíme iba snímky prihlásené a zaslané elektronicky pred 26. februárom 2017.